Asistenca në Rrugë

Të gjitha makinat Jaguar Land Rover dhe Volvo, të cilat  janë në periudhën e garancisë janë të mbuluara nga shërbimi jonë ekskluziv:

  • 24 orë Asistencë Rrugore: Siguron asistencë nëse keni probleme me gomat, karburantin, baterinë etj.
  • 24 orë Asistencë Rugore: Nëse makina juaj përfshihet në aksident.
  • 24 orë Karotrec: Transport për makinën tuaj në servisin me të afërt Jaguar Land Rover ose Volvo brenda një rreze prej 50 km.
  • Mbulimi i Shpenzimeve në raste të problemeve në rrugë: Rimbursime të arsyeshme nëse ndonjë problem shfaqet në makinën tuaj më shumë se 50 km larg nga banesa juaj dhe makina është brenda periudhës së garancisë.

Këto mbulime përfshijnë:

  1. Transportin alternativ
  2. Akomodimin në hotel