Vlerësim Mjeti

Testim dhe vleresim rigoroz qe perfshin inspektim shumeplanesh te te gjithe sistemeve mekanike, elekktrike dhe te sigurise se makines